Äldreomsorgsnördarna

8. Rätt insats i rätt tid minskar stress och skapar trygghet

September 24, 2021

Signering av läkemedel en är del av vardagen för de flesta som arbetar med vård och omsorg. Men går det att göra detta på ett smartare sätt än tidigare? Ja! Lösningen kallas Digital Läkemedelssignering och bygger i korthet på att man använder en digital enhet som en mobiltelefon eller platta istället för papper och penna. Men vad är det egentligen för nytta med detta för vårdtagare och personal? Kan lösningen till och med bidra till ökad motivation och minskad stress hos personalen? 

Lyssna när Linda och Mattias pratar med Ulrika Kjellberg, VD på Appva som utvecklar ett system för digital signering av läkemedel. I detta samtal kommer du att kommer du att få många intressanta insikter.

Har du några idéer om något du skulle vilja att vi tog upp i vår podcast? Maila till podcast@phoniro.com

Podbean App

Play this podcast on Podbean App